professionals en buurtbemiddeling

Organisaties en professionals  zoals politie, woningbouwcorporaties, scholen, opbouw- en maatschappelijk werkers, huisartsen en anderen, kunnen buurtbemiddeling inschakelen. Een voorwaarde is wel dat mensen die ruzie hebben, vrijwillig deelnemen aan buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is niet geschikt bij:

geweld en mishandeling, alcohol- of drugsproblematiek, buitensporige agressie, conflicten binnen een familie, strafbare feiten en ernstige juridische conflicten. Ook niet in conflicten tussen organisaties (bijv. gemeente, woningbouwvereniging) en individuele burgers.