waarom bemiddelaar worden

Mark van den Boogaard:

“Mijn belangstelling voor bemiddeling ontstond toen ik, als juridisch medewerker bij een gemeente, betrokken raakte bij een mediation. Er was een geschil ontstaan tussen een drietal tuinders enerzijds en buurtbewoners anderzijds over het kappen van eikenbomen. Door de mediation kwamen de partijen nader tot elkaar en werd het conflict zelfs opgelost. Daarom heb ik me in 2011 aangemeld bij buurtbemiddeling. Het geeft je een positief gevoel als door jouw inzet een probleem tussen buren bespreekbaar wordt gemaakt en uiteindelijk wordt bijgelegd. Als ik een case krijg denk ik vaak: Is dit het nou? Waar gaat het toch over?! Maar als je met partijen in gesprek gaat kom je erachter dat er meestal meer speelt. Mijn uitgangspunt is altijd het herstellen van de communicatie. Mensen vinden het spannend om een overlastsituatie bespreekbaar te maken met hun buren. En anderen zijn juist heel star en zeggen dat ze zich bij de situatie hebben neergelegd en het hen niets meer doet. Dat blijkt vaak niet te kloppen. Een van de partijen heeft wel eens gezegd: “Goed dat mijn buurman het initiatief heeft genomen het gesprek met ons aan te gaan. Ik was bang dat het anders helemaal uit de hand zou lopen”. Al met al is bemiddeling een prima alternatief. Communicatie, problemen bespreekbaar maken en begrip voor elkaar zijn uiteindelijk toch de basis voor een oplossing.”

Marcel van Dooren:

Sinds Februari 2011 werk ik als buurtbemiddelaar. Het blijft erg leuk en fijn te merken dat ik mensen kan helpen door zomaar mezelf te zijn: Actief luisterend en spiegelend in contact met anderen. Vaak krijg ik van de mensen die ik bezoek onbedoeld en in stilte ook een spiegeltje voor gehouden. Regelmatig verrast door deze spiegel leer ik mezelf ook meer en meer kennen.
Ik kan echt genieten als ik merk dat de mensen waartussen ik bemiddel opbloeien naar elkaar; als compassie en begrip onzichtbaar –maar o, zo merkbaar- ruimte maken in het contact. Ruimte voor openheid, gepaste humor én… een oprechte handdruk.