wat komt in aanmerking

Buurtbemiddeling kunt u inschakelen bij: geluidsoverlast, rommel of vuilnis van de buren, ruzie over erfafscheidingen, overhangende takken of struiken, overlast door kinderen of huisdieren, harde muziek, vernielingen, storende leefgewoonten, parkeerproblemen en pesterijen.