home

Buurtbemiddeling Eindhoven is een gezamenlijk initiatief van de woningbouwcorporaties, Politie Zuid-Oost Brabant, gemeente Eindhoven en LEVgroep.

Buurtbemiddeling wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die zich als buurtbemiddelaar inzetten.