Website online

Jaarcijfers 2012 (mei t/m december 2012)

Aantal zaken: in deze periode zijn er 114 aanmeldingen geweest.
Aantal vrijwilligers: 38 vrijwilligers actief

Wachtlijst: zaken op wachtlijst, 8 per 1 oktober, 10 per 31 december
Wachttijd prognose (gemiddeld in weken): 4 op 1 oktober, 3 op 31 december

Wijken
aantallen per wijk: Woensel Noord 33(32%), Woensel Zuid 21(20%), Tongelre 7(7%), Stratum 13(13%), Gestel 14 (14%), Binnenstad 2 (2%), Strijp 11 (11%), Onbekend 11 (11%). Totaal 114 (100%)

Klachten bij de aanmelding
Geluidsoverlast apparatuur/audio 12 (10%), geluidsoverlast personen 42 (19%), Overlast dieren 12 (6%), pesten/treiteren 27 (12 %), tuin/grondgeschil 14 (6%), overlast kinderen 14 (^%), bedreiging/intimidatie/ lastig vallen 22 (10%), rommel/troep 2 (1%), stankoverlast 3 (1%), parkeerproblemen 11 (5%), vernielingen 7 (3%), discriminatie 2 (1%), schelden/verbaal geweld 30 (14%), overige 12 (^%). Totaal 220 (100%)

Aanmelders
Gemeente 3 (3%), woningcorporatie 26 (23%), politie 50 (44%), eigen initiatief 33 (29%), welzijn & maatschappelijke dienstverlening 1 (1%), overige organisaties 1 (!%). Totaal 114 (100%)

...terug